Samen verder, maar hoe geven jullie dat vorm?

Jullie gaan de stap zetten om te gaan samenwonen, maar hoe en in welke vorm? Samenwonen kan op verschillende manieren, zelfs van de ene op de andere dag. Anders dan bij een geregistreerd partnerschap of huwelijk heeft de wetgever voor samenwoners niets geregeld. Je valt overal buiten. Belangrijk is dat je vooraf kunt overzien of dit voor jullie wel wenselijk is.

Samenwonen is maatwerk

Iedere situatie is uniek

Vind je het belangrijk om samen afspraken te maken over hoe jullie de samenleving vorm wensen te geven – rechten en plichten – dan kan dat met het opstellen van een samenlevingsovereenkomst.    

Zo’n overeenkomst kun je zelf onderhands maken of door een notaris laten opstellen. Een notariële samenlevingsovereenkomst kent weliswaar voordelen. Zo accepteren pensioenfondsen voor de aanvraag van een partnerpensioen alleen een notariële samenlevingsovereenkomst als bewijs voor een relatie. Daarnaast voldoet een notariële samenlevingsovereenkomst aan de eisen van de belastingdienst om als partner voor de erfbelasting te kwalificeren.

Maar is een (notariële) samenlevingsovereenkomst voor jullie wel de beste keuze?

Fiscaal regelt een (notariële) samenlevingsovereenkomst niets. De afspraken welke je in zo’n overeenkomst vastlegt daarentegen kunnen wel een fiscale gevolgen hebben. 

Ook de navolgende situaties kunnen van invloed zijn op je keuze qua samenlevingsvorm

Gezamenlijke kinderen

Hebben jullie een kinderwens en hoe is dan het ouderlijk gezag geregeld? Wat zijn de verschillen tussen een geregistreerd partnerschap of huwelijk ten opzichte van een samenlevingsovereenkomst. Zijn er verschillen tussen relaties? Bestaat je relatie uit twee vrouwen of twee mannen. Het hangt van jouw situatie af of je automatisch het gezag krijgt.

Eigen bedrijf

Heeft een van jullie een bedrijf of een belang (aandelen) in een bedrijf of is er de ambitie om een bedrijf te starten? Is het dan mogelijk om zakelijk en privé gescheiden te houden? Kunnen schuldeisers aan privéeigendommen komen en hoe zijn de belangen van je partner geborgd? Wie is verantwoordelijk en wie is aansprakelijk?

Internationale relaties

Welke regels zijn er voor een partnerschap of huwelijk met een internationaal karakter? Mogelijk gelden er wettelijke regels van een ander Land. Wij kunnen je als Samenwonenscan vooraf goed informeren welke gevolgen dit kan hebben voor de rechtspositie van je kinderen, je vermogen of wie je erfgenamen zijn.

Download de checklist

Als Register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) zien wij dagelijks de juridische-, financiële- en fiscale gevolgen van relaties die eindigen én waarbij tussen partners onvoldoende of zelfs niets is vastgelegd. De gevolgen zijn vaak verstrekkend en bepalen een groot deel van je toekomst. Dit heeft ons gemotiveerd om de samenwonenscan te ontwikkelen waarmee wij inzicht geven hoe jullie wensen uitwerken én welke samenlevingsvorm daarbij het beste past. Er komt veel op je af.

Om je op weg te helpen hebben wij een checklist gemaakt die je gratis kunt downloaden